0001

0002

Jeugd • Ten aanzien van trainingen: kinderen t/m 17 jaar hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te houden. Kleedkamers en douches zijn gesloten. (landelijke maatregel). • Ten aanzien van wedstrijden: tot nader bericht van de overheid worden er geen wedstrijden gespeeld. Senioren (1,5 meter protocol) • Er is geen sporten. Kantine • De kantine is gesloten. Spelers • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht: schud geen handen. (Uitzondering: kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet al ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn). • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wèl 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers. • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel. • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. Advies is bij reizigers vanaf 13 jaar en ouder. • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden. Trainers, begeleiders, clubscheidsrechter en vrijwilligers • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen. • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen. • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers t/m 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. Coronaprotocol Bijgewerkt op 14 oktober 2020 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers / begeleiders / vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out. Ouders en toeschouwers • Geen publiek bij wedstrijden (thuis en uit) en trainingen. Kinderen dienen bij de ingang afgezet en opgehaald te worden. • Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie? Alle personen die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen zijn welkom. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs. • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 19 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Beperk deze aanwezigheid tot het noodzakelijke om spelers op de wedstrijdlocatie te krijgen. • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden. Advies is bij reizigers vanaf 13 jaar en ouder. • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden. • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en neem hygiëneregels in acht. Veiligheid- en hygiëneregels • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen. • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging. • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte. Accommodatie • Geen publiek bij wedstrijden (thuis en uit) en trainingen. • De kantine, kleedruimtes en douches zijn gesloten. U begrijpt dat deze aangescherpte maatregelen veel (organisatorische) consequenties hebben. Dit protocol moet er toe leiden dat we samen kunnen genieten van het voetbalspelletje. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. Alvast bedankt! Bestuur EWC’46

Coronaprotocol

2016 nov5 Resia D2  (11).JPG