(I.v.m. de coronaperiode wordt deze vergadering anders vormgegeven. Leden ontvangen deze week een digitaal bericht).

1.    Opening
2.    Notulen algemene ledenvergadering d.d. 04-10-2019 en Jaarverslag 2019-2020.
       Leden kunnen de notulen en het jaarverslag vanaf 01-10-2020 opvragen bij de secretaris
3
.    Mededelingen technische zaken
4.    Mededelingen jeugd
5.    Financiën senioren en jeugd
6.    Kascommissie
7.    Bestuursverkiezing
       Aftredend:  

       Ron Kroon      voorzitter  (herkiesbaar)
       Truus Stevens lid            (herkiesbaar)
       Nico Sijberts   lid             (herkiesbaar)
       Casper Hendrix  lid          (niet herkiesbaar)

Kandidaat bestuursleden kunnen zich voor 1 oktober aanmelden bij de secretaris. Deze aanmelding moet door minimaal 3 leden worden ondersteund.
8.    Rondvraag
9.    Sluiting.

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020 (1e ronde)
14:30
America
EWC'46
15:30
Sparta'18
Kronenberg
     
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 (2e ronde)
14:30
Kronenberg
America
vr 4 sept 19.30
EWC'46
Sparta'18
     
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 (3e ronde)
14:30
EWC'46
Kronenberg
14:30
Sparta'18
America

Kantine open
De kantine is open vanaf donderdag 27 augustus v.a. 20.00 uur.

Spelerspasfoto
T/m 31 oktober kun je jouw spelerspasfoto zelf wijzigen in de voetbal app. Dit moet een duidelijke portretfoto zijn en géén vakantiekiekje!
Ook de teammanager en ledenadministratie kunnen dit voor jou regelen.

A.s. vrijdag 14 augustus 2020 nemen we afscheid van onze trainers Peter van Osch, John Mulders en Mimoun Akrom. 

Mimoun Akrom gaat wel verder als speler bij de selectie.

Ook nemen we afscheid van de leider van het eerste elftal, John Driessen.

 

Programma:

19:00 Wedstrijd: E.W.C. 1 (oud) - E.W.C. 2 (oud)

 

Na de wedstrijd is er een barbeque en een drankje om er samen een gezellige avond van te maken.

Tot dan!

Heb je even geen inspiratie meer voor een leuke, en veilige (1,5m-)training voor jouw team? Wij hebben ze voor je uitgewerkt en onderverdeeld in trainingen voor verschillende leeftijdscategorieën. Wel zo makkelijk!  Bekijk de trainingen

 

Beste sportvrienden,

Op dinsdagavond 31 maart kwam het bericht dat het sportseizoen voor de amateurs abrupt is afgelopen. In deze rare tijd, waarin sport slechts een bijzaak is, zien we dat onze samenleving als gevolg van de coronacrisis van iedereen veel begrip en geduld eist. We hopen dat iedereen van jong tot oud, gevrijwaard blijft van deze ziekte en indien nodig overwint.

Desondanks wordt een dergelijk bericht met gemengde gevoelens ontvangen. De vrijwilligers die niet aan de gang kunnen, de jongste leden tot de veteranen die niet actief kunnen sporten, de trainers en leiders die hun passie missen, maar ook scheidsrechters en grensrechters en alle andere mensen die onze club een warm hart toe dragen.

Al deze leden van EWC'46 moeten de komende maanden dit sociale onderdeel van het leven missen. Voor eenieder van ons is onze club en onze sport een belangrijke bijzaak, welke onderdeel is van ons dagelijks ritme en die nu terecht naar de achtergrond verschoven wordt.

Het leven bestaat ook uit vooruitkijken, en wij als bestuur hopen dat we het komende seizoen weer net zo of zelfs beter kunnen beginnen zoals we dat dit jaar ook hebben gedaan. Om het nieuwe seizoen goed van start te laten gaan, gaan wij als bestuur zodra dit mogelijk is verder met onze voorbereidingen. En gaan we er vanuit dat we iedereen bij de start van het seizoen 2020-2021 weer kunnen begroeten op ons sportpark.  

Heb je hierbij tips, ideeën of wil je helpen, meld dit dan bij één van de bestuursleden.

Tot slot wensen wij iedereen nogmaals een goede gezondheid en we hopen iedereen weer fit en vol positieve energie te mogen ontmoeten op één van onze volgende bijeenkomsten of activiteiten.

Een sportieve groet,

Bestuur EWC'46

Gertjan Hendriks,

Op zondag 15 maart 2020 Gertjan Hendriks is overleden.

Leider van de EWC veteranen maar bovenal partner van Rian en vader van Milou en Lonneke.

Half februari kregen we het bericht dat Gertjan in het ziekenhuis lag met ernstige gezondheidsklachten. Al snel werd hij overgebracht naar het UMC in Maastricht waar de doktoren hun best gedaan hebben om hem beter te maken. De bacterie liet zich echter niet overwinnen.

 

Gertjan woont al vanaf 1998 in Well maar was nog te zeer Achilles-man om ook meteen bij EWC te gaan voetballen. Voor zijn tijd bij Achilles zie www.achilles1929.nl

Men noemde hem daar “Camacho” en ze waren blij met hem in Groesbeek.

Via de buurttoernooien liet Gertjan zich zien bij EWC en hij werd lid van de veteranen. Maar even heeft hij bij EWC kunnen voetballen. Een zware knieblessure noopte hem te stoppen als voetballer maar hij werd meteen leider bij de EWC-veteranen.

 

Hij was een rustige leider maar ook fanatiek. Hij verlangde volle inzet en dat gaf hij zelf ook.

Ook bleef hij na afloop van de wedstrijd graag zitten om zijn biertje te drinken. Maar hij was nooit bij de laatsten die naar huis gingen.

Gertjan was graag gezien en graag bij de veteranen. Hij schreef ook wekelijks de wedstrijdverslagen van de veteranen zodat ook diegenen die er niet waren wisten hoe de wedstrijd verlopen was.

 

Gertjan had net op de veteranenapp aangegeven dat hij door zou gaan als leider. Korte tijd later wer hij opgenomen in het ziekenhuis.

En nu kunnen we vanwege het coronagevaar niet bij het afscheid van Gertjan zijn. Wie had dat gedacht?

Wij wensen Rian, Milou en Lonneke en de familie Hendriks en Klabbers heel veel sterkte toe. Wij zullen Gertjan nooit vergeten!

 

.

2016 nov26 EWC C1 (14).JPG