Rouwadvertentie Broer Klabbers

(I.v.m. de coronaperiode wordt deze vergadering anders vormgegeven. Leden ontvangen deze week een digitaal bericht).

1.    Opening
2.    Notulen algemene ledenvergadering d.d. 04-10-2019 en Jaarverslag 2019-2020.
       Leden kunnen de notulen en het jaarverslag vanaf 01-10-2020 opvragen bij de secretaris
3
.    Mededelingen technische zaken
4.    Mededelingen jeugd
5.    Financiën senioren en jeugd
6.    Kascommissie
7.    Bestuursverkiezing
       Aftredend:  

       Ron Kroon      voorzitter  (herkiesbaar)
       Truus Stevens lid            (herkiesbaar)
       Nico Sijberts   lid             (herkiesbaar)
       Casper Hendrix  lid          (niet herkiesbaar)

Kandidaat bestuursleden kunnen zich voor 1 oktober aanmelden bij de secretaris. Deze aanmelding moet door minimaal 3 leden worden ondersteund.
8.    Rondvraag
9.    Sluiting.

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020 (1e ronde)
14:30
America
EWC'46
15:30
Sparta'18
Kronenberg
     
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 (2e ronde)
14:30
Kronenberg
America
vr 4 sept 19.30
EWC'46
Sparta'18
     
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 (3e ronde)
14:30
EWC'46
Kronenberg
14:30
Sparta'18
America

Kantine open
De kantine is open vanaf donderdag 27 augustus v.a. 20.00 uur.

Spelerspasfoto
T/m 31 oktober kun je jouw spelerspasfoto zelf wijzigen in de voetbal app. Dit moet een duidelijke portretfoto zijn en géén vakantiekiekje!
Ook de teammanager en ledenadministratie kunnen dit voor jou regelen.

A.s. vrijdag 14 augustus 2020 nemen we afscheid van onze trainers Peter van Osch, John Mulders en Mimoun Akrom. 

Mimoun Akrom gaat wel verder als speler bij de selectie.

Ook nemen we afscheid van de leider van het eerste elftal, John Driessen.

 

Programma:

19:00 Wedstrijd: E.W.C. 1 (oud) - E.W.C. 2 (oud)

 

Na de wedstrijd is er een barbeque en een drankje om er samen een gezellige avond van te maken.

Tot dan!

Heb je even geen inspiratie meer voor een leuke, en veilige (1,5m-)training voor jouw team? Wij hebben ze voor je uitgewerkt en onderverdeeld in trainingen voor verschillende leeftijdscategorieën. Wel zo makkelijk!  Bekijk de trainingen

 

Beste sportvrienden,

Op dinsdagavond 31 maart kwam het bericht dat het sportseizoen voor de amateurs abrupt is afgelopen. In deze rare tijd, waarin sport slechts een bijzaak is, zien we dat onze samenleving als gevolg van de coronacrisis van iedereen veel begrip en geduld eist. We hopen dat iedereen van jong tot oud, gevrijwaard blijft van deze ziekte en indien nodig overwint.

Desondanks wordt een dergelijk bericht met gemengde gevoelens ontvangen. De vrijwilligers die niet aan de gang kunnen, de jongste leden tot de veteranen die niet actief kunnen sporten, de trainers en leiders die hun passie missen, maar ook scheidsrechters en grensrechters en alle andere mensen die onze club een warm hart toe dragen.

Al deze leden van EWC'46 moeten de komende maanden dit sociale onderdeel van het leven missen. Voor eenieder van ons is onze club en onze sport een belangrijke bijzaak, welke onderdeel is van ons dagelijks ritme en die nu terecht naar de achtergrond verschoven wordt.

Het leven bestaat ook uit vooruitkijken, en wij als bestuur hopen dat we het komende seizoen weer net zo of zelfs beter kunnen beginnen zoals we dat dit jaar ook hebben gedaan. Om het nieuwe seizoen goed van start te laten gaan, gaan wij als bestuur zodra dit mogelijk is verder met onze voorbereidingen. En gaan we er vanuit dat we iedereen bij de start van het seizoen 2020-2021 weer kunnen begroeten op ons sportpark.  

Heb je hierbij tips, ideeën of wil je helpen, meld dit dan bij één van de bestuursleden.

Tot slot wensen wij iedereen nogmaals een goede gezondheid en we hopen iedereen weer fit en vol positieve energie te mogen ontmoeten op één van onze volgende bijeenkomsten of activiteiten.

Een sportieve groet,

Bestuur EWC'46

Coronaprotocol

2016 nov5 Resia D2  (11).JPG