Beste sportvrienden,

Op dinsdagavond 31 maart kwam het bericht dat het sportseizoen voor de amateurs abrupt is afgelopen. In deze rare tijd, waarin sport slechts een bijzaak is, zien we dat onze samenleving als gevolg van de coronacrisis van iedereen veel begrip en geduld eist. We hopen dat iedereen van jong tot oud, gevrijwaard blijft van deze ziekte en indien nodig overwint.

Desondanks wordt een dergelijk bericht met gemengde gevoelens ontvangen. De vrijwilligers die niet aan de gang kunnen, de jongste leden tot de veteranen die niet actief kunnen sporten, de trainers en leiders die hun passie missen, maar ook scheidsrechters en grensrechters en alle andere mensen die onze club een warm hart toe dragen.

Al deze leden van EWC'46 moeten de komende maanden dit sociale onderdeel van het leven missen. Voor eenieder van ons is onze club en onze sport een belangrijke bijzaak, welke onderdeel is van ons dagelijks ritme en die nu terecht naar de achtergrond verschoven wordt.

Het leven bestaat ook uit vooruitkijken, en wij als bestuur hopen dat we het komende seizoen weer net zo of zelfs beter kunnen beginnen zoals we dat dit jaar ook hebben gedaan. Om het nieuwe seizoen goed van start te laten gaan, gaan wij als bestuur zodra dit mogelijk is verder met onze voorbereidingen. En gaan we er vanuit dat we iedereen bij de start van het seizoen 2020-2021 weer kunnen begroeten op ons sportpark.  

Heb je hierbij tips, ideeën of wil je helpen, meld dit dan bij één van de bestuursleden.

Tot slot wensen wij iedereen nogmaals een goede gezondheid en we hopen iedereen weer fit en vol positieve energie te mogen ontmoeten op één van onze volgende bijeenkomsten of activiteiten.

Een sportieve groet,

Bestuur EWC'46

2016 nov26 EWC C1 (14).JPG