Wij zijn geschokt door het overlijden van
Gertjan Hendriks
Leider van onze veteranen, altijd in voor een grapje en bereid om te helpen waar nodig. Wat zullen we je missen. 
Wij wensen Rianne, Lonneke en Milou, familie en vrienden veel sterkte toe.

Bestuur en leden EWC'46

 

Alle activiteiten, wedstrijden èn trainingen, voor zowel senioren als de jeugd, zijn tot 6 april afgelast.

Het bestuur heeft besloten om het regeringbesluit en het KNVB besluit inzake inperken/tegengaan van corona te volgen. 
Dit betekent dat er in ieder geval t/m 1 april geen voetbalwedstrijden èn geen trainingen plaatsvinden, zowel voor senioren als voor de jeugd. Na deze datum wordt de situatie opnieuw bekeken.

Het bestuur van EWC heeft als opvolger van de huidige trainers Peter van Osch en Mimoun Akrom tot trainer senioren van EWC benoemd: Bart Denissen. Bart zal eind juli beginnen in Well met het seizoen 2020-2021. Hij is op dit moment nog trainer van de dames van Borussia Mönchengladbach. Daarvoor is hij trainer geweest bij Sparta Sevenum en Venray. Ook is Bart jeugdtrainer geweest bij EWC/Resia in de seizoenen 2009-2010 en 2010-2011.

Wij wensen Bart veel succes en bedanken Peter en Mimoun voor de fijne tijd met hen.

Bart Denissen

Vrijdag 5 oktober 2018 / Aanvang 20.00 uur / Kantine EWC’46

AGENDA

1.    Opening 
2.    Notulen algemene ledenvergadering d.d. 06-10-2017 en  Jaarverslag 2017-2018
      Leden kunnen de notulen en het jaarverslag vanaf  03-10-2018 opvragen bij de secretaris.
3.    Mededelingen technische zaken
4.    Mededelingen jeugd
5.    Financiën senioren en jeugd
6.    Kascommissie
7.    Bestuursverkiezing
       Aftredend:  Maria Jacobs secretaris (herkiesbaar)
       Kandidaat bestuursleden kunnen zich voor 3 oktober aanmelden bij de secretaris. Deze aanmelding moet door minimaal 3 leden worden ondersteund.
8.    Rondvraag
9.    Sluiting.

Deze activiteit start direct na de trainingen

Donderdag 20 december Mixtoernooi

Laatste trainingsavond waarbij we een mixtoernooi houden.

Alle seniorspelers, veteranen, B-spelers en natuurlijk ook onze EWC dames zijn bij deze uitgenodigd.

Aanvang is om 19.30 uur.

Zondag 23 december

14.00 uur !  Hegelsom 1 - EWC'46 1

Woensdag 26 december Kerstwandeltocht

Onze activiteitencommissie heeft weer een leuke tocht uitgezet in de Wellse omgeving waar iedereen aan mee kan doen. Je hoeft geen lid van EWC te zijn om deel te nemen. De tocht is ca. 6 km. Je kunt je die dag inschrijven vanaf 12.30 uur.

De eerste groep start om 13.00 uur.

 

Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsreceptie

Wij heten alle leden van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie in de kantine vanaf 11.30 uur.

De winterstop duurt tot 20 januari 2019.

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe!!

DSC04913.JPG